Verkeersschool

Peter Brugge

Verkeersschool Peter Brugge

Privacy policy

Verkeersschool Peter Brugge, gevestigd aan de Hulstwede 5 ,  2993 GL Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.verkeersschoolpeterbrugge.nl
Hulstwede 5
2993GL Barendrecht

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Verkeersschool Peter Brugge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam (bij invullen contactformulier) 
 • Adresgegevens (bij invullen contactformulier) 
 • Telefoonnummer (bij invullen contactformulier) 
 • E-mailadres (bij invullen contactformulier) 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verkeersschoolpeterbrugge.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Verkeersschool Peter Brugge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om diensten bij u af te leveren   Geautomatiseerde besluitvorming 

Verkeersschool Peter Brugge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verkeersschool Peter Brugge) tussen zit. Verkeersschool Peter Brugge gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  

 • Boekhoudsysteem 
 • Hosting systemen 
 • Planning systeem 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Verkeersschool Peter Brugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:   

NAW gegevens, Telefoonnummer, Emailadres, Rekeningnummer:  

Bewaartermijn: Einde dienstverlening.  

Reden: in verband met facturatie en leveren dienst.  

Cookies: 

Bewaartermijn: De meeste cookies verdwijnen direct wanneer u de browser sluit. Andere blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via de browser verwijderen.  

Reden: optimaliseren van onze website 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Verkeersschool Peter Brugge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verkeersschool Peter Brugge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De meeste cookies verdwijnen direct wanneer je de browser sluit. Andere blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen. Verkeersschool Peter Brugge gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij bezoek aan onze website bent u anoniem. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verkeersschool Peter Brugge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verkeersschoolpeterbrugge.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Verkeersschool Peter Brugge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Verkeersschool Peter Brugge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@verkeersschoolpeterbrugge.nl 

Foto’s 

Bij afname van onze diensten kunnen er foto’s worden gemaakt. Dit is voor veel mensen een waardevolle herinnering. De foto’s kunnen gedeeld worden op onze verschillende social media platformen. Mocht u een foto tegenkomen die u liever niet op Social Media wilt hebben, laat het ons dan weten dan kunnen wij deze verwijderen.  

Gebruik van Lescam

Tijdens de rijlessen werkt Verkeersschool Peter Brugge met een camera ( De Lescam ). Er worden opnames gemaakt binnen en buiten de lesauto. De beelden zijn voor educatief gebruik tijdens de rijles en worden opgenomen op een SD-Card. De leerling beheert zijn eigen SD-Card en aldus de opnames. Deze opnames kunnen worden afgespeeld op een thuiscomputer met speciale software op een USB stick verstrekt door Verkeerschool Peter Brugge. Zonder toestemming van de gefilmde personen vindt geen publicatie van beelden in het openbaar plaats , bijvoorbeeld via social media of de website van Verkeersschool Peter Brugge. Publicatie van beelden waarin personen direct of indirect (via kentekenplaat ) kunnen worden geïdentificeerd zullen worden vervaagd .

Contactgegevens

Adres

Hulstwede 5
2993GL Barendrecht

Telefoon

Peter Brugge
06-48767641 / 0180-557881

Corine van den Ouden
06-15948312

Informatie

KvK 53730984

Contactformulier

Heeft u een vraag over beschikbaarheid van Verkeersschool Peter Brugge uit Barendrecht of andere zaken vul dan het contactformulier in.